Algemeen

 

 1. MCR-Roermond is alleen toegankelijk voor ingeschreven gebruikers  en door hen begeleide cliënten/gasten. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de door hem/haar begeleide cliënten/gasten, vanaf binnenkomst tot en met vertrek. Cliënten/gasten mogen niet zonder begeleiding van een gebruiker in het pand aanwezig zijn, tenzij na overleg met de beheerder.
 2. Toegang tot MCR-Roermond vindt plaats op eigen risico en met inachtneming van lokale huisregels; MCR-Roermond is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte artikelen.

 

Toegang

 

 1. De gebruiker heeft recht op toegang tot de door hem/haar gereserveerde ruimte.
 2. De informatie en hulpmiddelen (bijv. sleutels) rondom de toegang tot MCR-Roermond zullen uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Het is, zonder expliciete goedkeuring vooraf, niet toegestaan deze over te dragen of uit te lenen aan derden. De genoemde hulpmiddelen blijven altijd eigendom van MCR-Roermond.

 

Online reserveren MCR-Roermond

 

 1. Het is noodzakelijk ruimtes vooraf te reserveren via de site www.mcr-roermond.nl Van de gemaakte reservering krijgt de gebruiker een bevestiging per email. 
 2. De kleinste reserveringseenheid is een uur.
 3. De gebruiker houdt rekening met de gewenste voorbereiding en eventuele uitloop van een sessie bij het maken van de reservering. Indien een ruimte direct aansluitend is gereserveerd door iemand anders, zorgt de gebruiker ervoor dat de ruimte tijdig wordt vrijgegeven.
 4. Tussen twee opeenvolgende reserveringen van dezelfde ruimte door dezelfde gebruiker, dient minimaal één uur te zitten. Bij kortere tussentijden moet de tussenliggende tijd ook gereserveerd worden. Indien dit niet is gedaan zal dit achteraf worden bijgeboekt. 
 5. De reservering geldt tevens als bestelling, en leidt na het verstrijken van het gereserveerde tijdblok automatisch tot een betaalverplichting, tenzij de reservering tijdig is geannuleerd of gewijzigd.
 6. Annuleren en wijzigen kan kosteloos tot 24 uur voor het begintijdstip van de reservering. Dit kan door een mail te sturen naar info@mcr-roermond.nl. De gebruiker ontvangt in alle gevallen van MCR-Roermond een bevestiging van de annulering of wijziging. Het is niet mogelijk een annulering of wijziging telefonisch door te geven.
 7. Na de termijn van 24 uur voor het begintijdstip van de reservering worden gemaakte reserveringen altijd in rekening gebracht, ongeacht de reden van eventuele annulering of wijziging, waaronder ook overmacht.

 

Gebruik ruimtes

 

 1. De ruimtes kunnen uitsluitend worden betreden bij een geldige reservering.
 2. De ruimtes worden uitsluitend gebruikt voor gesprekken, besprekingen of trainingen/workshops. Hierbij wordt het maximum aantal toegestane deelnemers dat op de site bij de ruimte staat vermeld niet overtreden, tenzij na expliciet akkoord van de beheerder
 3. Na afloop van een sessie zal de gebruiker de ruimte weer in de oorspronkelijke staat achterlaten.
 4. De kopjes/glazen zullen door de gebruiker in de vaatwasser worden geplaatst volgens de lokale huisregels.
 5. In de ruimtes zullen geen brandgevaarlijke zaken worden gebruikt (zoals kaarsen) of artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte. Roken is in alle ruimtes verboden.
 6. MCR-Roermond behoudt zich het recht voor om bepaald gebruik van de ruimtes te weigeren of bij te sturen als daartoe aanleiding is
 7. Huisdieren zijn niet toegestaan 

 

Facturatie gebruik en jaarbijdrage

 

 1. Het gebruik van MCR-Roermond wordt maandelijks gefactureerd op basis van gegevens uit het reserveringssysteem. Een niet tijdig geannuleerde of verplaatste reservering wordt beschouwd als gebruik, ongeacht of ook daadwerkelijk van de ruimte gebruik is gemaakt. 
 2. MCR-Roermond streeft er naar te factureren op de 4e werkdag van de maand erna. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening van de factuur. Indien u het niet eens bent met de hoogte van of gegevens op de factuur dan kan tot 14 dagen na de factuurdatum worden gereclameerd.